Stratejinin ilgili olduğu alanlar 2019

Stratejinin ilgili olduğu alanlar 2019 Stratejinin ilgili olduğu alanlar

Strateji nedir?

İlk ortaya çıkış sürecinde askeri alanla alakalı bir terim olarak ortaya atılan “strateji“, 1831 yılında Clawewitc’in söylediği üzere “Harbi kazanmak için muharebeleri kullanma sanatı” olarak adlandırılmaktadır. Günümüze baktığımızda hemen hemen her alanda kullanılanstrateji kelimesi;özellikle ekonomik alanda, siyasi alanda ve askeri alanda sık sık karşımıza çıkan bir kavram konusundadır. Örnek vermek gerekirse, ekonomik anlamda bir planlama ve kalkınma stratejisi uygulamayan şirketlerin eninde sonunda bir çöküş yaşamaları kaçınılmaz olacaktır.Strateji,uygulama noktası olarak bir planlama sürecini kapsıyor gibi gözükse de aslen bir yaratma sürecinin ta kendisidir. Çünkü strateji, her seferinde ilgili olduğu konuyla alakalı baştan oluşturulabilecek, farklı alanlarda farklı koşullara göre hareket edilebilecek bir kavramdır. Herstrateji geliştirme noktasında stratejilerin genişleme payı yaratma süreçleriyle doğru orantılıdır. Yani yapılacak strateji ne kadar ileriye dönükse o kadar sınırları genişletilmek durumundadır.Stratejinin temeliakla ve mantığa dayalıdır. Çünküstratejinin oluşturulmasıçok iyi bir öngörü hissi gerektirmektedir. Olabilecekleri öncesinden doğru bir şekilde ölçüp tartmanın sonrasında doğru birstrateji yöntemiancak bu şekilde kurulabilmektedir. Strateji geliştirilirken, bilinen 5N 1K kurallarına göre bir gidişat düzeni oluşturulmaktadır. O düzen, şu sorulara göre şekillenir;

Stratejim nedir?

Oluşturduğum stratejim doğrultusunda nereye ulaşmayı planlıyorum?

Bu stratejiyi oluşturmamın sebebi nedir?

Oluşturacağım stratejim ne zaman oluşturulmaya başlanacak ve hangi zaman dilimleri içerisinde hayata geçirilecek?

Oluşturacağım stratejim doğrultusunda ulaşmak istediğim hedef neresi?

Oluşturacağım stratejimi kimler etrafında şekillendireceğim?

Stratejinin ilgili olduğu alanlar

1945’li yıllardan sonra ortaya çıkmış ve günümüze kadar ilerlemiş; savaş ve barış öz ardı edilerek tüm ulusların hep birlikte mücadele altında olmasından güç bularak strateji de belirli yapılardan çıkarılarak yeni yapılara büründürülmüştür. Son haliyle stratejinin ilgili olduğu çatışma alanının (yani askeri alan, siyasi alan, ekonomik alan, kültürel alanlar ve sosyal alanlardan bahsedilmektedir) vestrateji mücadelesinde kullanılan ara elementlerin (yani ekonomik sızıntı, boykot, diplomatik süreçlerde baskı, kültürel açıdan nüfuz yapısı, askeri açıdan tehditler, yardım durumu, ambargo durumu ve yıkıcı faaliyetler baz alınmaktadır) durumu her ne olursa olsun; karşıt tarafın yapacağı manevraları etkisiz hale getirmek için ve aynı şekilde karşı tarafın bir sonraki atılımını hesaplayacak ön görüye sahip olunması halinde hayata geçirilebilmektedir. Strateji kelimesi;hem uygulanması uygun olan alanlara ve hayata geçirildiği anda sahip olduğu statüye göre pek çok kola ayrılmış; bu kollar askeri strateji, milli strateji, sosyal strateji ve ekonomik strateji gibi alanlar şeklinde belirlenmiştir. İçlerinden en çok göz önünde bulunan milli stratejidir. Milli strateji; bir milletin kendi çıkarları ve iyiliği adına oluşturduğu milli politikaların (milli planlamaların ve programlamaların) tümüne verilen addır.

Stratejinin ilgili olduğu alanlar 2019

Stratejinin ilgili olduğu alanlar 2019

Related news

 • Sütlü Un Helvası Tarifi Videosu
 • Mini Meyve Lokumlu Cupcake Tarifi
 • Einstein Relativite Kuramının Temelleri Olarak Galile Relativite Prensibi
 • Bükümlü çift nedir, nerede ve nasıl kullanılır
 • Bebek Çamaşırları Nasıl Yıkanmalı

 • Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar


  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar

  Stratejinin ilgili olduğu alanlar