Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler AlabilirGeçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir
Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir


Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir?

Baran Akçok
Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir?

Çalışanlar bazı özel durumlarda çeşitli ödeneklerden yararlanabilirler. Ancak her bir ödenek ya da benzer ödeme, beraberinde çeşitli ön koşulları ve kanun ile belirlenmiş şartları getirir. Geçici iş göremezlik ödeneği de iş hayatının önemli konularından biridir. Bu ödeneğin ne olduğu, kimleri kapsadığı ve ödenekten nasıl yararlanıldığı ise belli şartlara tabiidir. 

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Sigortalı çalışanın iş kazası, meslek hastalığı ya da farklı hastalıklar geçirmesi, kadınların doğum yapması (analık hali) gibi durumlarda geçici iş göremezlik ödeneği gündeme gelir. Belirtilen durumların yaşandığı takdirde kurumun yetkilendirdiği hekim veya sağlık kurulu, sağlık raporu oluştururken belli bir istirahat süresini rapora geçirirler. Bu süreçteki çalışamama durumu, "geçici iş göremezlik" olarak tanımlanır.

Kanunda yer alan geçici iş göremezlik süreleri boyunca yapılan ödemelere ise "geçici iş göremezlik ödeneği" ismi verilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Detayları Nelerdir?

  • Bu ödeneğin alınabilmesi için kurumca yetkilendirilen hekimlerden ya da sağlık kuruluşlarından istirahat raporu alınmış olmalıdır. Eğer başka hekim ya da sağlık kuruluşlarından rapor alındıysa, iş yerinin yetkilendirdiği hekim tarafından (10 güne kadar olan raporlar) ya da yetkili sağlık kuruluşu tarafından (10 günden fazla raporlar) bu raporların onaylanması gerekir.
  • Geçici iş göremezllik ödeneğinden yararlanacak olan kişilerin durumları ise ilgili yönetmelik ve kanunlarda belirtilir. 

Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir?

  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Geçirenler:Hizmet akdi ile çalıştırılan sigortalılar ve çeşitli kanun hükümlerine göre sigortalı kabul edilenler, çalıştıkları iş yerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı geçirebilirler. Bu durumlardan kaynaklı olarak çalışamama ve işe devam edememe durumları ortaya çıkar. Böylece çalışanlar ödenekten yararlandırılırlar.
  • Hastalık Nedeniyle Ödenekten Yararlananlar:Köy ve mahalle muhtarları ile kendi hesabına çalışanlar haricindeki tüm sigortalılar hastalıktan dolayı işe devam edememe durumunda bu ödenekten yararlandırılırlar.
  • Analık Hali Bulunanlar: Doğum yapan yani analık hali bulunan kadın çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanırlar. Hizmet akdi ile çalışanlar, muhtarlar ve serbest meslek erbabları da bu kapsama dahil edilir. Yalnızca sermayesi paylara bölünen komandit şirket ortakları, anonim şirket ortakları gibi özel koşullarda olan kişiler bu ödenekten yararlanamazlar. Söz konusu durum da kanunlarda belirtilmiştir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler AlabilirGeçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir

Related news Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler AlabilirGeçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir


Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir


Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir


Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir


Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir